મનડું વિંધાણું રાણા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મારું મનડું વીંધાણું રાણા, ચિતડું ચોરાણું, રાણા શું રે કરું ?
શું રે કરું ? વિષ પીધે ના મરું, હો રાણા શું રે કરું ? મારું૦

નિંદા કરે છે મારી, નગરીના લોક રાણા;
તારી શિખામણ હવે, મારે મન ફોક. રાણા શું રે કરું ?

ભરી બજારમાંથી હાથી હાલ્યો જાય રાણા;
શ્વાન ભસે છે તેમાં હાથી શું થાયે ? રાણા, શું રે કરું ?

ભૂલી રે ભૂલી હું તો, ઘરના રે કામ રાણા;
ભોજન ના ભાવે, નયણે નિંદ છે હરામ રાણા, શું રે કરું ?

બાઇ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર વા'લા;
પ્રભુને ભજીને હું તો થઇ ગઇ ન્યાલ રાણા, શું રે કરું ?

અન્ય સંસ્કરાણ[ફેરફાર કરો]

મનડું વિંધાણું રાણા, મનડું વિંધાણું;
ચિત્તડું ચોરાણું રાણા, શું રે કરું?
વિષ પીધે રાણા ના રે મરું.

મારું મનડું વિંધાણું.....

નીંદા કરે છે મારી નગરીના લોક રાણા;
તારી શીખામણ હવે મારે મન ફોક રાણા;
ચિત્તડું ચોરાણું રાણા, શું રે કરું?
વિષ પીધે રાણા ના રે મરું.

મારું મનડું વિંધાણું.....

ભૂલી રે ભૂલી હું તો ઘરના રે કામ રાણા;
ભોજન ના ભાવે નૈણે નિંદ હરામ રાણા;
ચિત્તડું ચોરાણું રાણા, શું રે કરું?
વિષ પીધે રાણા ના રે મરું.

મારું મનડું વિંધાણું.....

બાઇ મીરાં કહે પ્રભ્રુ ગિરીધરના ગુણ વ્હાલા;
પ્રભુ ને ભજીને હું તો થઇ ગઇ ન્યાલ રાણા;
ચિત્તડું ચોરાણું રાણા, શું રે કરું?
વિષ પીધે રાણા ના રે મરું.

મારું મનડું વિંધાણું.....