મને લાગી કટારી પ્રેમની

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મને લાગી કટારી પ્રેમની[ફેરફાર કરો]

પ્રેમની, પ્રેમની, પ્રેમની રે;

મુને લાગી કટારી પ્રેમની.

જળ જમુનાનાં ભરવા ગયા'તાં;
હતી ગાગર માથે હેમની રે;

મુને લાગી કટારી પ્રેમની.

કાચે તે તાંતણે હરિજીએ બાંધી;
જેમ ખેંચે તેમ તેમની રે;

મુને લાગી કટારી પ્રેમની.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર;
શામળી સૂરત શુભ એમની રે;

મુને લાગી કટારી પ્રેમની.