માઈ મોરે નયન બસે રઘુબીર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

માઈ મોરે નયન બસે રઘુબીર.

કર સર ચાપ કુસુમ સર લોચન,
ઠાડે મયે મન ધીર ... માઈ મોરે.

લલિત લવંગ લતા નાગર લીલા,
જબ પેખો તબ રણબીર ... માઈ મોરે.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
બરસત કાંચન નીર ... માઈ મોરે.