માછીડા હોડી હલકાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

માછીડા હોડી હલકાર, મારે જાવું હરિ મળવાને
હરિ મળવાને પ્રભુ મળવાને ... માછીડા હોડી૦

તારી હોડીને હીરલે જડાવું,
ફરતી મૂકાવું ઘુઘરમાળ. મારે જાવું૦

સોનૈયા આપું રૂપૈયા આપું,
આપું હૈયા કેરો હાર. મારે જાવું૦

આણી તીરે ગંગાને પેલી તીરે જમુના,
વચમાં વસે નંદલાલ. મારે જાવું૦

કાલંદીને રે તીરે ધેનુ ચરાવે,
વ્હાલો બની ગોવાળ. મારે જાવું૦
 
વૃંદાવનની કુંજગલીમાં,
ગોપી સંગ રાસ રમનાર. મારે જાવું૦

બાઈ મીરા કે ગિરધર નાગર,
કૃષ્ણજી ઉતારો પેલે પાર. મારે જાવું૦

અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]

માછીડા હોડી હલકાર…
મારે જાવું હરી મળવા (૨)

તારી તે હોડીને હીરલે જડાવું
ફરતી મૂકાવું ઘુઘરમાળ
મારે જાવું હરી મળવા…માછીડા…

આ તીરે ગંગાને પેલી તીરે જમના
વચમાં છે ગોકુળીયુ ધામ
મારે જાવુ હરી મળવા…માછીડા…

બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર
ચરણ કમળ ચિત ધામ
મારે જાવું હરી મળવા….માછીડા…