માધવ રે મારે ઘેર આવો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
માધવ રે મારે ઘેર આવો
પ્રેમાનંદ સ્વામીમાધવ રે મારે ઘેર આવો, મારે ઘેર આવો, હસીને બોલાવો... ટેક

શોભિતા શણગાર સજીને, બાંધી જરકસી પાઘ;
કેસર કેરી આડ કરીને, જીવન જોયા લાગ... માધવ રે ૧

મંદિરીએ આવો મોહનજી, જોયાની છે ખાંત;
મળવાનું પણ છે મારા મનમાં, કહેવી વાત એકાંત... માધવ રે ૨

અલબેલા આંખલડીમાં રાખું, નાંખું વારીને પ્રાણ;
પ્રેમાનંદ કહે પલક ન મેલું, રસિયા ચતુર સુજાણ... માધવ રે ૩