મારે લગની લાગી છે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
મારે લગની લાગી છે
પ્રેમાનંદ સ્વામીમારે લગની લાગી છે ઘનશ્યામની જી હો,
નહીં રે ડરું લોક લાજથી રે;

મારે રટના લાગી છે એના નામની જી હો,
નિર્ભે થઈ હું તો આજથી રે... મારે લગની

મારા પ્રાણના જીવન ઘનશ્યામ છે,
મારે સુખ સંપત એનું નામ છે જી હો... નહીં રે

મારે એક આશા છે ઘનશ્યામની,
હું તો માળા જપું છું એના નામની જી હો... નહીં રે

મારે સર્વસ્વ શ્રી ઘનશ્યામ છે,
મારે એ વિના બીજું હરામ છે જી હો... નહીં રે

મારે ઈષ્ટ ઘનશ્યામ સુખધામ છે,
પ્રેમાનંદ જોઈ પુરણકામ છે જી હો... નહીં રે