મુરલીયાં બાજે જમુના તીર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મુરલીયાં બાજે જમુના તીર
બાજે જમુના તીર ... મુરલીયાં

મુરલીએ મારું મન હરી લીધું
ચિત્ત ધરે નહીં ધીર ... મુરલીયાં

શ્યામ કન્હૈયા, શ્યામ કમરીયાં
શ્યામ જમુના નીર ... મુરલીયાં

ધૂન મુરલી સુણી સુધબુધ વિસરી,
વિસરી મારું શરીર ... મુરલીયાં

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર
ચરણ કમળ પર શિર ... મુરલીયાં