મેરો બેડો લગાજ્યો પાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રભુજી મૈં અરજ કરું છું
મેરો બેડો લગાજ્યો પાર.

ઈન ભવમેં દુઃખ બહુ પાયો
સંસા – શોક – નિવાર.
અષ્ટ કરમ કી તલબ લગી હૈ
દૂર કરો દુઃખ-ભાર ... મેરો બેડો.

યોં સંસાર સબ બહ્યો જાત હૈ
લખ ચૌરાસી રી ધાર.
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર
આવાગમન નિવાર ... મેરો બેડો.