મૈં બિરહિણી બૈઠી જાગું

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૈં બિરહિણી બૈઠી જાગું, જગત સબ સોવૈ, રી આલી.
બિરહિણી બૈઠી રંગમહલમેં, મોતિયનકી લટ પોવૈ,
ઇક બિરહિણી હમ ઐસી દેખી, અંસુઅનકી માલા પૌવે. મૈ૦
તરે ગિન ગિન રૈન બિહાની, સુખકી ઘડી કબ આવે ?
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, જબ મોહિ દરસ દિખાવે. મૈ.૦