મ્હારે ઘર આઓ પ્રીતમ પ્યારા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મ્હારે ઘર આઓ પ્રીતમ પ્યારા.

તન મન ધન સબ ભેટ ધરુંગી ભજન કરુંગી તુમ્હારા,

તુમ ગુણવંત સુસાહિબ કહિયે, મોંમે ઔગુણ સારા.

મૈં નિગુણી કછુ નહિ જાનુ તુમ છો સબગણહારા,

મીરાં કહે પ્રભુ કબ રે મિલોગે તુમ બિન નૈણ દુઃખારા.