યુગવંદના/પરાજિતનું ગાન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← તોય મા તે મા ! યુગવંદના
પરાજિતનું ગાન
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૩૧
સ્વતંત્રતાની મીઠાશ →
પરાજિતનું ગાન


પરાજિતનું ગાન :
ગા, મન, પરાજિતનું ગાન –
એકલ પરાજિતનું ગાન

પરાજિત સેનાપતિનાં
પંથ ને મેદાન સૂનાં !
શમ્યાં છે સન્માન જૂનાં !
વિજન પુરની ગલીગલીએ
તોયે ગાજે ગાન –
ઓ મન, પરાજિતનું ગાન !

પરાજિત પાછો વળે સજવાં નવાં આયુધ;
જનેતાને સ્તનેથી પીવા અભયનાં દૂધ :

કોણ સૂતા, કોણ જાગે?
કોણ જખમી દવા માગે ?
– પૂછતો પ્રેમાળ રાગે ભમે છે મહેમાન :
ગા, મન, પરાજિતનું ગાન !

પરાજિતનો ચાંદલો કંકુ તણો :
પરાજિતનાં છત્ર-ચામર-વીંજણો :
પરાજિતના લખોમુખ યોદ્ધાગણો :
સહુ વિરમ્યાઃ એક નવ વિરમો
કવિજન-ગાન !

ગા, મન, પરાજિતનું ગાન –
એકલ પરાજિતનું ગાન.