યોદ્ધો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

(પદ)
આહા કેવાં યશગીત ગવાએ,
જોદ્ધો રણે લડતો પડી જાએ. ટેક.

લાંબો ચતોપાટ એ પડ્યો શોભે,
વ્યે છાતી ઘાએ કપાળ તો જોભે.
- આહા૦

શોક ઘણો થ્યા એ પડવાથી'
સહુને ઉત્તેજન મળતૂં એનાથી.
- આહા૦
'*-*-*-*
ભણી ગની નર્મદ શૂરવીર થાજે,
જસ પીઇ સંતતીને પછી પાજે.
- આહા૦