રામનામ સાકર કટકા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

રામનામ સાકર કટકા,
હાંરે મુખ આવે અમીરસ ઘટકા;

હાંરે જેને રામ ભજન પ્રીત થોડી,
તેની જીભલડી લ્યોને તોડી.

હાંરે જેણે રામ તણા ગુણ ગાયા,
તેણે જમ ના માર ન ખાયા;

હાંરે ગુણ ગાય છે મીરાંબાઈ,
તમે હરિચરણે જાઓ ઘાઈ.