રામ રમકડું જડિયું રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

રામ રમકડું જડિયું રે, રાણાજી;

મને રામ રમકડું જડિયું.

રૂમઝૂમ કરતું મારે મંદિરે પધાર્યું;
નહિ કોઈના હાથે ઘડિયું રે;

મને રામ રમકડું જડિયું.

મોટા મોટા મુનિવર મથી મથી થાક્યા;
કોઈ એક વિરલાને હાથે ચડિયું રે;

મને રામ રમકડું જડિયું.

સૂના શિખરના ઘાટથી ઉપર;
અગમ અગોચર નામ પડિયું રે;

મને રામ રમકડું જડિયું.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર;
મન મારું શામળિયા સંગ જડિયું રે;

મને રામ રમકડું જડિયું.