રૂડીને રંગીલી રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

રૂડીને રંગીલી રે વહાલા, તારી વાંદળી રે જી.

મીઠી ને મધુરી રે માવા, તારી મોરલી રે જી;
એ તો મારે મંદિરિયે સંભળાય. રૂડીને રંગીલી૦

કાનુડો એ કાળો રે બાઈઓ, મારે હ્રદયે વસ્યો રે જી;
મૂકી દે ને કહાન કુંવર, મારાં ચીર. રૂડીને રંગીલી૦

સરખીને સાહેલી રે સાથે પાણી નીસર્યાં જી;
બેડું મેલ્યું સરોવરિયાની રે પાળ. રૂડીને રંગીલી૦

ઈંઢોણી વળગાડી રે, આંબલિયાની ડાળમાં રે જી.
ઊભી રીરખું નટવર દીનદયાળ. રૂડીને રંગીલી૦

હું ને કામી સૂતી રે, બાઈઓ ભરનીંદરમાં રે જી;
મોરલી વાગી ઝબકીને જાગી મઝમ રાત. રૂડીને રંગીલી૦

ગુરુને પ્રતાપે રે, બાઈ મીરાં બોલિયાં રે જી;
દેજો અમને સાધુના ચરણોમાં વાસ. રૂડીને રંગીલી૦