રેખ રૂઠિ ને ગઇ આશ ઉડી રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

રેખ રૂઠિ ને ગઇ આશ ઉડી રે,
કેમ હવે જીવૂં;
અરરર કેમ; કેમ રે,
જખમને કેમ કરી સીવૂં

જેની ઊંફમાં તન મન ધનની,
આશ હતી મોટી;
અરરર આશ; આશ રે,
સહજમાં થઇ ગઇ ખોટી
રેખ રૂઠી.....

હીર ઉડ્યૂં ને હિરો કોયલો,
તે પણ નહિં પાસે;
અરરર તે પણ તે પણ રે,
મથ્યો શું સ્વપ્ન તણે ભાસે
રેખ રૂઠી.....

નર્મકવિતા