લાડીલા લાલજી આવો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
લાડીલા લાલજી આવો
પ્રેમાનંદ સ્વામીલાડીલા લાલજી આવો ઓરા રે,
 ખોસું પાઘલડીમાં તોરા ટેક

શૂરા પૂરા છો શ્યામ સંગાથી રે,
 એવડા શું રે ડરો અબળાથી રે,
  ઓરા આવો કઠણ કરી છાતી... ૧

વ્હાલા આવોને પ્રાણ આધાર રે,
 દેખાડું અનુપમ સાર રે,
  એક નાનકડી છે નાર... ૨

રૂપાળી છે સુંદર તનમાં રે,
 તમ કાજે કરે તપ વનમાં રે,
  તમને વરવાનું છે મનમાં... ૩

વહાલા ચિત્તવૃત્તિ એનું નામ રે,
 એને પરણે તે પૂરણ કામ રે,
  વહાલા પ્રેમસખીના શ્યામ... ૪