શ્યામસુંદર પર વાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

શ્યામસુંદર પર વાર,
જીવડો મૈં વાર ડારુંગી હાં.

તેરે કારણ જોગ ધારણા,
લોકલાજ કુળ ડાર,
તુમ દેખ્યાં બિન કલ ન પડત હૈ,
નૈન ચલત દોઉ બાર ... શ્યામસુંદર પર વાર.

કહા કરું, કિત જાઉ મોરી સજની,
કઠિન બિરહ કી ધાર,
મીરાં કહે પ્રભુ કબ રે મિલોગે?
તુમ ચરણા આધાર ... શ્યામસુંદર પર વાર.