શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
શોભા સલૂણા શ્યામની
દયારામ
(ઢાળ : પ્રેમની પીડા તે કોને કહિયે રે ? હો મધુકર ! પ્રેમની પીડા તે કોને કહિયે રે ?)ગરબી 3 જી થી

શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું, મારે આજથકી શ્યામરંગ. —ટેક.
જેમાં કાળાસ તે સહુ એક સરખું, સરવમાં કપટ હશે આહ્‌વું ? મારે.
કસ્તુરીની બિંદી તો કરું નહીં, કાજળ ન આંખમાં અંજાવું. મારે.
કોકીલાનો શબ્દ સુણું નહીં, કાગવાણી શકુનમાં ન લાવું. મારે.
નીલાંબર કાળી કંચુકી ન પહેરું, જમનાનાં નીરમાં ન ન્હાવું. મારે.
મરકત મણી ને મેઘ દૃષ્ટે ન જોવાં, જાંબુ વંત્યાક ન ખાવું. મારે.
દયાના પ્રીતમ સાથે મુખે નીમ લીધો, મન કહે પલક ના નિભાવું. મારે.

અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]


શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું,
મ્હારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું.

જેમાં કાળાશ તે સહુ એક સરખું,
સર્વમાં કપટ હશે આવું ? મ્હારે આજ૦

કસ્તુરીની બિંદી તો કરૂં નહીં,
કાજળ ન આંખમાં અંજાવું. મ્હારે આજ૦

કોકિલાનો શબ્દ સૂણું નહીં,
કાગવાણી શકુનમાં ન લાવું. મ્હારે આજ૦

નીલાંબર કાળી કંચુકી ન પહેરૂં,
જમુનાનાં નીરમાં ન ન્હાવું. મ્હારે આજ૦

મરકતમણિ ને મેઘ દૃષ્ટે ન જોવાં,
જાંબુ વંત્યાક ન ખાવું. મ્હારે આજ૦

'દયા'ના પ્રીતમ સાથે મુખે નીમ લીધો,
મન કહે પલક ના નિભાવું. મ્હારે આજ૦