સુની મૈં હરિ-આવન કી અવાજ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સુની હો મૈં હરિ-આવન કી અવાજ.

મહલ ચઢ-ચઢ જોઉં મેરી સજની,
કબ આવૈ મહારાજ,
દાદુર મોર બપૈયા બોલૈ,
કોયલ મધુરે સાજ ... સુની હો મૈં.

ઊમગ્યો ઈંદ્ર ચહું દિશ બરસૈ,
દામણી છોડી લાજ,
ધરતી રૂપ નવા ધરિયા હૈ,
ઈંદ્ર મિલન કે કાજ ... સુની હો મૈં.

મીરાં કે પ્રભુ હરિ અવિનાશી,
બેગ મિલો સિરરાજ ... સુની હો મૈં.