હરિ વિના હિતકારી બીજું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હરિ વિના હિતકારી બીજું
દેવાનંદ સ્વામી


હરિ વિના હિતકારી બીજું કોઈ તારું નથી... ટેક

પ્રભુ ભજ્યાનું વેદ પુરાણે કહ્યું છે કથી;
અક્કલહીણા આળસી બેઠો પામર તું પથી... હરિ ૧

માતપિતા સુત નારી બાંધવ, નહીં તારા સાથી;
અંત સમે તો એકલા જાવું કાં મરે મથી... હરિ ૨

સ્વારથિયો સંસાર તેમાં રહ્યો લથબથી;
સંતપુરુષની સોબત વિના શી થાશે ગતિ... હરિ ૩

અક્કલવંતા રાજકરંતા મૂઆ મહારથી;
દેવાનંદ કહે આપણે જાવું કહ્યું ઠેઠથી... હરિ ૪