હે નાથ દેહના સંબંધી જનમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
હે નાથ દેહના સંબંધી જનમાં
પ્રેમાનંદ સ્વામીહે નાથ દેહનાં સંબંધી જનમાં, મમતા થાઓ મા કોઈ કાળ રે;
  નાથ અહં ને મમતા થાઓ સંતમાં, જે તમને વહાલા દયાળ રે... ટેક

હે નાથ બ્રહ્મ સાથે એક ભાવને, પામી થઈ બ્રહ્મરૂપ રે;
  નાથ પરબ્રહ્મ એવા જે તમે તે સાથે, થાઓ પ્રીતિ અનૂપ રે... ૧

હે નાથ દાસ તમારા દાસનો, મુજને રાખીને પાસ રે;
  નાથ દર્શન દેજો નિરંતર, મારે એટલી છે આશ રે... ૨

હે નાથ પ્રાર્થના નિજ દાસની, સાંભળી ને સુજાણ રે;
  નાથ માંગ્યા મેં સર્વે ગુણ તેને, આપો જીવન પ્રાણ રે... ૩

હે નાથ એ જ નિરંતર આપજો, બીજું દેશો મા કાંય રે;
  નાથ પ્રાર્થના પ્રેમાનંદની, ધરજો ઉર હરિરાય રે... ૪