અખેગીતા/કડવું ૧૧ મું - સર્વાત્મભાવ તેજ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← કડવું ૧૦ મું - ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યનું માહાત્મ્ય અખેગીતા
કડવું ૧૧ મું - સર્વાત્મભાવ તેજ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ
અખો
કડવું ૧૨ મું - સર્વાત્મભાવ જ્ઞાનતુર્ય પદ  →


કડવું ૧૧ મું - સર્વાત્મભાવ તેજ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ

રાગ ધન્યાશ્રી

વળી વળી કહું છું ભક્તિ વિશેષજી, જેહ ન દેખે હરિવિના શેષજી,
પેખે સઘળા હરિના વેષજી, તે જન ન કરે કેહેનો ઉવેખજી. ૧

પૂર્વછાયા

ઉવેખ ન કરે કોયનો, આત્મા વિલસી રહ્યો,
જેહને શ્રીભાગવત ગાયે, ગીતા ઉપનિષદે જે કહ્યો. ૧

ભાઇ ભક્ત તે જે એમ જાણે, જાણીને હૃદયે ધરે;
સ્વામી માહરો રહ્યો સઘળે, અહર્નિશ ચિંતન એમ કરે. ૨

ભુવન ત્રણ્યમાં રહ્યો પૂરી, પૂરણ સ્વે[૧] પરમાતમા;
પોતે તો પીયુજી નિરંતર, પણ ભેદ દેખે ભાતમાં[૨]. ૩

માહરો રામ રમે છે સર્વવિષે, એમ હેતે હીસે[૩] મન;
હરિ કહે એ સાંભલે હરિ, હરિને સોંપે તન. ૪

નિત્ય રાસ નારાયણનો, દેખે તે અનંત અપાર;
જિહાં તેવો તિહાં તેહવો, નારાયણ નર નાર. ૫

ગદગદ કંઠે ગાતે થકે, રોમાંચિત હોયે ગાત્ર;
હર્ષ આંશુ બહુ હેત હૃદય, પ્રેમકેરૂં તે પાત્ર. ૬

ખાતો પીતો બોલતો, દેખતો તે સઘળે રામ;

વેંધું[૪] મન રહે તેહનું, શીથલ સંસારી કામ. ૭

નવનીત [૫] સરખું હૃદે કોમલ, કહ્યું ન જાતે હેત;
આંખમાંહે અમૃત ભરિયું, હરિભક્તિકેરૂં ક્ષેત્ર. ૮

જેમ જારે[૬] લુબધી[૭] યુવતી, [૮] તેનું મન રહે પ્રિતમપાસ;
અહર્નિશ રહે આલોચતી,[૯] ભાઇ એહવું મન હરિદાસ. ૯

કહે અખો સહુકો સુણો, હરિ લક્ષ લાગ્યો ચિંતને[૧૦];
મનન તેહને માહાવનું[૧૧], તે સેવે હર-ગુરુ-સંતને. ૧૦


 1. પોતે
 2. નામરૂપમાં
 3. પ્રસન્ન થાય
 4. વિંધાયેલું
 5. માખણ જેવું
 6. ઉપમતિમાં
 7. અત્યંન્ત પ્રીતિવાળી થઇ
 8. સ્ત્રી
 9. જોતી
 10. ચિત્તને
 11. પરમાત્માનું