આ તે શી માથાફોડ !/૧૦૬. રડીએ તો ગાંડા કહેવાઈએ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Padlock-red.svg
આ કૃતિ/પૃષ્ઠની ભૂલશુદ્ધિ પૂર્ણ થતા આ પૃષ્ઠના લેખનને સુરક્ષિત કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ પૃષ્ઠ પર પ્રબંધક સિવાય અન્ય સભ્યો ફેરફાર કરી શકશે નહીં. જો આપ આમાં કોઈ સુધારો સૂચવવા માંગો તો ચર્ચાના પાના પર આપની ટિપ્પણી મૂકશો.
← ૧૦૫. હું ગમ્યો નહિ કારણકે — આ તે શી માથાફોડ !
૧૦૬. રડીએ તો ગાંડા કહેવાઈએ
ગિજુભાઈ બધેકા
૧૦૭. આજે નિશાળે નથી જાવું →


નોકર : "રડીએ તો ગાંડા કહેવાઈએ."

બાળક રડે છે કારણકે તે બાલમંદિરમાં પહેલવહેલું જ આવેલું છે; તેને આવું વાતાવરણ નવું લાગે છે; તે મનમાં ઘર, બા અને ભાંડુઓને સંભારે છે ને મૂંઝાઈ જઈ રડી પડે છે. નોકર તેને કહે છે : "રડીએ તો ગાંડા કહેવાઈએ."

બાલમંદિરનો શિક્ષક નોકરને પૂછે છે : "તું રડે તો ગાંડો કહેવાય કે નહિ ?"

નોકર કહે : "ના, હું ન કહેવાઉં."

શિક્ષક કહે : "ત્યારે આ બાળક શાનું કહેવાય ?"

નોકર : "બાળક તો કહેવાય."

શિક્ષક : "એટલે બાળક રડે તો ગાંડું બની જાય, એમ તું ધારે છે ?"

નોકર : "ના, ગાંડું તો ન થઈ જાય; પણ તે રડે ત્યારે તેને એમ કહેવું જોઈએ કે રડીશ તો ગાંડો કહેવાઈશ."

શિક્ષક : "એમ શા માટે કહેવું ?"

નોકર : "કેમ કે એમ કહેવાથી બાળક રડતું મટી જાય."

શિક્ષક : "પણ બાળકને એમ નહિ લાગે કે જો રડીશ તો ગાંડો કહેવાઈશ; અને તેમ તેના મનમાં લગાડવું એ તો ખોટું કર્યું કહેવાય !"

નોકર : "ખોટું કે સાચું, અમારે તો બાળકોને જેમતેમ કરીને ઠેકાણે રાખવાં જોઈએ ના ? બાલકો તો એવાં છે કે ઘડીએ ને પહોરે રડ્યા કરે. રડવા દઈએ તો તમે ખિજાઓ, શેઠ અને શેઠાણી ખિજાય; પછી આવું કંઈક લાવવું જોઈએ ના ?"

શિક્ષક : "પણ શેઠ તને આવું કહેતાં સાંભળે તો ધમકાવે કે નહિ ?"

નોકર : "ના, રે; શેઠ અને શેઠાણી બન્ને બાળકને એક સો ને એક વાર કહે છે કે રડીએ તો ગાંડા કહેવાઈએ !"

શિક્ષક બાળકને પૂછે છે : "હેં ભાઈ, તમે ગાંડા છો કે ડાહ્યા ?"

બાળક : "હું તો ગાંડો છું."

શિક્ષક : "કેમ ?"

બાળક : "હું ગાંડો છું એમ."

શિક્ષક : "પણ ડાહ્યા નહિ ને ગાંડા કેમ ?"

બાળક : "હું રડું છું તેથી."

શિક્ષક : "રડ્યાથી ગાંડા શું કામ ?"

બાળક : "બા કહે છે, બાપા કહે છે, આ નોકર પણ કહે છે કે રડીએ તો ગાંડા કહેવાઈએ. એટલે ગાંડા."

શિક્ષક : "પણ તમે ગાંડા કે ડાહ્યા ?"

બાળક : "ગાંડા."

શિક્ષક : "પણ ચાલો હું ગાંડા નથી કહેતો, ડાહ્યા કહું છું; તો ?"

બાળક : "પણ હું રડું તો છું; પછી ડાહ્યો કે ?"

શિક્ષક : "રડો છો શું કામ ?"

બાળક : "ઘરે જવું છે."

શિક્ષક : "ત્યારે એમાં ગાંડા શું કામ ?"

બાળક : "બધાં કહે છે કે રડે તે ગાંડા."