આ તે શી માથાફોડ !/૫૯. ભાઈ'શાબા, નથી આવડતું !

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ૫૮. કયું ભણતર સાચું આ તે શી માથાફોડ !
૫૯. ભાઈ'શાબા, નથી આવડતું !
ગિજુભાઈ બધેકા
૬૦. ટહે →


: ૫૯ :
ભાઈ’શાબ, નથી આવડતું !

વિઠલો સુતાર હતો. હજુ નાનો હતો છતાં ચોડાં ફાડાતાં ને રોંકતા આવડાતું; પણ વિઠલાને ઇતિહાસ ભૂગોળ કેમે કરીને યાદ ન રહે. બિચારો ઘણું ગોખે !

માસ્તર તો લેસન ન આવડે એને કાં તો ગાળો દે ને કાં તો મારે. વિઠલાને તો ગાળો યે દે ને ઉપરથી વળી મારે. વિઠલાને અંગૂઠા પકડાવે; પછી ઉપરથી ઘમ કરી ઘૂંસતો લગાવે !

બિચારો વિઠલો ઉં... કરી જાય ને બોલે: “ભાઈશા’બ નથી આવડતું !” વિઠલાને ઈતિહાસ આવડ્યો જ નહિ; વિઠલાને સુતારકામ આવડ્યું. આજે એ એક સારો સુતાર મિસ્ત્રી છે.

બાપા કામ કરવા દેતા હતા; માસ્તર ભણાવતા હતા ને મારતા હતા.