આ તે શી માથાફોડ !/૮૭. ખજૂર નથી ભાવતો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ૮૬. એક પ્યાલે પાણી પીવાય ? આ તે શી માથાફોડ !
૮૭. ખજૂર નથી ભાવતો
ગિજુભાઈ બધેકા
૮૮. બાપુજી સાથે નથી →


: ૮૭ :
ખજૂર નથી ભાવતો

બાળકો એકીસાથે બેસી નાસ્તો લેતાં હતાં.

નાની વિમળે પોતાના વાટકામાંથી થોડોએક ખજૂર પાછો આપી દીધો.

પાસે બેઠેલા શિક્ષકે અવલોકન ઉપરથી વિચાર ઘડ્યા: “વિમુ આજકાલ માંદી રહે છે. કેટલી બધી સમજુ લાગે છે ? ન ખાવા જેવી ચીજ એની મેળૅ જ આપી દીધી.”

આગળ વિચાર ચાલતો હતો એટલામાં જ વિમુએ એની ગોઠણને કહ્યું: “એ તો ખજૂર મને નથી ભાવતો એટલે મેં આપી દીધો.”

શિક્ષક મનમાં ગમ ખાઈ ગયો.