ઋતુગીતો/લોકગીતોમાં ઋતુગીતો/સરામણ આયો રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← (૧૪) બેનડી રુવે પરદેશ ઋતુગીતો
બેનડી રુવે પરદેશ
ઝવેરચંદ મેઘાણી
(૧૬) પરદેશી પતિને →


સરામણ આયો રે

[ મારવાડી પતિ-પત્ની વચ્ચેનો વિનોદ છે. સ્ત્રી શ્રાવણ માસે પિયર જવા માગે છે. પતિ કહે કે હું સાથે આવું. એ પ્રસ્તાવની. વિરુદ્ધ સ્ત્રી જે જે વાંધા બતાવે છે તેનો પુરુષ રદિયો આપે છે. ]

આ તે [૧]સરામણ આયો રે મારા સોજતીઆ સરદાર !
ભઁવરજી ! સરામણ આયો રે.

આ તો [૨] થે કેમ જાણ્યો રે મારી સદા રે સુવાગણ નાર !
ગોરાંદે ! થે કેમ જાણ્યો રે !

આ તો અંદર ધડૂકે હા મારા સોજતીઆ સરદાર !
ભંવરજી : [૩]અંદર, ધડૂકે હો !

[૪]માંકો પિયર મેલો રે મારા [૫]પાલીરા પરધાન !
ભઁવરજી પિયર મેલો રે !

મેં તો સાથે જી હાલાં રે મારી સદા રે સુવાગણ નાર !
ગોરાંદે ! સાથે જી આવાં રે.મેં તો લાજે જી મરાં રે મારા સોજતીઆ સરદાર
ભઁવરજી ! લાજે જી મરાં રે.

થેં તો ઘૂંઘટો જી કાઢો રે, મારી સદા સુવાગણ નાર !
ગોરાંદે ! ઘૂંઘટો જી કાઢો રે.

થેં તો ગરમે જી મરાં રે મારા સોજતીઆ સરદાર !
ભઁવરજી ! ગરમે જી મરાં રે.
 
થેં તો ઝીણો ઝોલો ઓઢો રે મારી સદા રે સુવાગણ નાર !
ગોરાંદે મોરી ! ઝીણો ઝોલો ઓઢો રે.

[હે મારા પતિ! આ શ્રાવણ આવ્યો. હે મારી સુહાગણ સ્ત્રી ! તેં શી રીતે જાણ્યું ?

હે મારા પતિ ! આ ઈંદ્ર ગાજે છે તે પરથી જાણ્યું.

હૈ પતિ ! મને પિયર મોક્લો !

હે મારી ગોરી ! હું પણ સાથે આવું.

હે પતિ ! તો તો હું લાજી મરું.

હે ગોરી ! તો તમે ઘુંઘટ કાઢજો !

હે પતિ ! તો મને બફારો થાય.

હે ગોરી ! તો તમે બારીક ઓઢણું એાઢજો ! [ચાહે તેમ થાઓ, પણ હું સાથે તો આવે જ રહીશ ! ]

  1. ૧. શ્રાવણ
  2. ૨. તેં: વરસાદ,
  3. ૩. ઈંદ્ર,
  4. ૪, મને
  5. પ. પાલી નામના નગરના પ્રધાન.