એકતારો/ભીડેલા આાભને ભેદી કો' રાજબાળ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← આ પારે ગામડું ને એ પારે શે’ર એકતારો
ભીડેલા આાભને ભેદી કો' રાજબાળ
ઝવેરચંદ મેઘાણી
સુરજ ને સાંજ બે ભાંડુની જોડલી →વર્ષા
O

ભીડેલા આાભને ભેદી કો' રાજબાળ
તાળીઓ પાડતી છૂટી;
બાપુના લાખ લાખ હેમર હાથીડલા
હાંકતી હાંકતી છૂટી. ૧.

ઘાટા અબોડલાની લટ મેલી મોકળી
રંગભરી રાસડે ઘૂમે;
લૂંબઝૂંબ તારલાના ટેટા ઝંઝેડતી.
ચાંદાસૂરજને ચૂમે. ૨.

રૂધ્યાં જોબન એનાં જાગી ઊઠ્યાં રે આજ,
કાજળ ઘુંટેછ કાઠિયાણી;
નવરંગી ચૂંદડીના ચીરા ઉરાડતી
કોને ગોતેછ મસ્તાની ! ૩.

સંધ્યાને તીર એક બખ્તરિયો જોધ ને
ઘોડલાની જોડ મેં દીઠી;
એની બેલાડ્ય ચડી ક્યાં ચાલી એકલી
ચોળી તું તેજની પીઠી ? ૪.

નિર્જન ગગનના સીમાડા લોપતી
આવ રે આવ અહીં ચાલી;
સૂતી વસુંધરાને વીજળ–સનકાર કરી
પાતી જા ચેતનાની પ્યાલી. ૫.