ઓખાહરણ/કડવું-૩૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← કડવું-૩૬ ઓખાહરણ
કડવું-૩૭
પ્રેમાનંદ
કડવું-૩૮ →


કડવું ૩૭મું
ઓખા પોતાનાં સ્વપ્નનૌં વર્ણન કરે છે
રાગ : સાખી

સોરઠ દેશ સોહામણો, મુજને જોયાના કોડ;
રત્નાગર ગોમતી ત્યાં રાજ કરે રણછોડ. (૧)

સોરઠ દેશ સોહામણો, ન ચડ્યો ગઢ ગિરનાર;
ન ન્હાયો ગંગા ગોમતી, તેનો એળે ગયો અવતાર. (૨)

સોરઠ દેશ સોહામણો, ઢેલ કેલ કરંત;
ગંગોદક ભરી કંચૂકી, રાય હરિચરણે ધરંત. (૩)

સોરઠ સુઘડ માનવી, રાજ નિત નિત કરે વહેવાર;
એ નગર રહે માનવી, તેને ઊભા ઊભા જુહાર રે. (૪)

(રાગ:હુલારી)

આજે રે, સ્વપ્નમાં દીઠી ગોમતીની તીર રે,
આજ સ્વપ્નામાં દીઠા હળધરજીના વીર રે;
આજ સ્વપ્નામાં દીઠા સુંદર ભરથાર રે,
તેમાં અડધાં ઊંઘ્યાં ને અડધાં જાગતાં રે. (૫)