ઓખાહરણ/કડવું-૪૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← કડવું-૪૪ ઓખાહરણ
કડવું-૪૫
પ્રેમાનંદ
કડવું-૪૬ →


કડવું ૪૫મું
રાગ : મારુ

મહા બળિયો તે જાગિયો, તેના બલનો ના આવે પાર રે;
હરડું હાક મારી, કીધા છે હોંકાર રે.

ધમક ધમક ડાકલાં વાગે, ઠારો ઠાર રે;
આ તો ન હોય રે, મારા બાપનું ગામ રે.

દ્વારકામાં વસે સફ્હળા વૈષ્ણવજન રે;
અહો રાત્રિ બેઠા કરે છે, ત્યાં સહુ કીરતન રે.

ભજન નાદ કેરા ચકરડા, તે હોય અપાર રે;
ભૂત ભૈરવ જોગની અસુર કોઈની નાર રે.

ડાકણી છો, શાકિની છો, કોણ છો બલાય રે;
ચિત્ર લેખા કહે છે વીરા, ખમા ખમા ખમાય રે.