ઓખાહરણ/કડવું-૭૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← કડવું-૬૯ ઓખાહરણ
કડવું-૭૦
પ્રેમાનંદ
કડવું-૭૧ →


કડવું ૭૦મું
ગરુડ અનિરુદ્ધને શ્રી કૃષ્ણ પાસે લઈ આવે છે
રાગ :ઢાળ

ગરુડ ત્યાંથી પરવર્યો, એક નદી આવી અશેષ;
તેમાં તેણે ચાંચ બોળી, પાણી પીધું વિશેષ. ૧.

ત્યાંથી આઘેરો પરવર્યો, જ્યાં ધગધગતા અંગાર;
પાણી પેલું પીધું હતું તે, વાપર્યું તે ઠાર. ૨.

ત્યાંથી આઘેરો પરવર્યો, જ્યાં ભૂત ને પરેત;
પાંખો મારી પાડિયાં, કીધાં સરવે અચેત. ૩.

ત્યાંથી આઘેરો ચાલીઓ, કુંવરને કોટે નાગ;
નાનાને આખા ગળ્યા, મોટાના કર્યા બે ભાગ. ૪.

ભલું થજો ભગવાન તમારૂં, પૂરણ પામ્યો આહાર;
કુંવરને મુકાવી લાવ્યો, જ્યાં છે જુગત આધાર. ૫.

ઓધવ ને અક્રુર બે હસીઆ, ભલા કૃષ્ણના તન;
તમે રે આવ્યા પરણવાને, અમને ન લાવ્યા સંગ. ૬.