કલાપીનો કેકારવ/દિલની વાત

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← સ્વર્ગનો સાદ કલાપીનો કેકારવ
દિલની વાત
કલાપી
ખાનગી →


દિલની વાત

દિલે કૈં વાત છુપેલી, સખી ! તુંથી કહેવી !
હૃદય અર્પ્યું, જુદાઈ ત્યાં, સખી ! રાખે કેવી !

વ્યથા સ્હેતાં હજુ ખોયું નથી કૈં સ્નેહી તાન,
છૂટે ના એ, પ્રિયે ! હૈયા તણી ખુશબો એવી !

જહીં ચૂસી જખમ ઉપભોગ લેતો મીઠો સ્નેહ,
તહીં ખાવિન્દને સ્થાયી ઉરે ગાદી દેવી !

ભ્રમર ઉડી જતાં ભોગી નિરાશે ગાઈ ગાન
અરેરે ! પંકજે શાને પછી રજને લેવી !

કહું કાંઈ કટુ, મીઠું કહેવું કીધું પૂર્ણ;
કહેવા દે મ્હને વાતો રહી જેવી તેવી !

નહીં તું કાન દે: રે ! રે ! થશે આ હૈયું ચૂર્ણ;
બહેતર છે પછી મ્હારે જુદાઈ એ સ્હેવી !

દિલોની તો જહાં વાતો સદા માગી રહેનાર,
ત્હને યાચતાં સુણવા જિગર મ્હારૂં, દેવી !

કહું જો અન્યને તો છે સુણી સુનારાં લાખ,
મગર ત્હારા વિના જાણું ન દિલ બીજું સેવી !

દિલે છે વાત કૈં ધીખી રહેલી; ઠારું આવ,
હૃદય અર્પું : જુદાઈ ત્યાં, સખી ! આવી કેવી !

૧૦-૨-૯૮