કલાપીનો કેકારવ/પ્રથમ નિરાશા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ઉંઘ લે તું નિરાંતે કલાપીનો કેકારવ
પ્રથમ નિરાશા
કલાપી
જીવનહાનિ ચોવીશ વર્ષ →


પ્રથમ નિરાશા

આશાની પીડા વીતી છે !
અશ્રુધારા ના વીતી છે !
કાળમુખે જાવા પ્રીતિ છે !
                વીતી છે તે વીતી છે !

આશાના વ્રણ હાવાં ભાવે !
ક્ણ ફરી ક્યાંથી એ લાવે !
આશા કોણે કાં લૂંટી'તી ?
            કોણ જાણતું, શું વીતી'તી ?

આશા તો આ ઉરને નડતી !
કોઈ અન્યને એ તો રડતી !
કોઈ કોઈ દી તમ પદમાં તો !
         વ્હાલાં ! પુષ્પ બની પડતી'તી !

પીડા તો પીડા એ મ્હારી !
કાંઈ નથી તેથી તો સારી !
વીતી છે વીતી છે એ તો
                    મીઠી લાચારી !

હાવાં આંસુ એ ના ઉન્હાં !
રોવાનાં ગીતો એ સૂનાં !
ઉષ્મા જીવનની વીતી છે !
              મોત તણી ઠંડી જીતી છે !

હૈયે શ્વાસો ત્હોયે ફરે આ !
કંઠ મહીં નિશ્વાસ તરે આ
વ્હાલાં ! કાષ્ટ બળ્યું આ જીવે !
           શું વીતી ? શું ના વીતી છે ?

૧-૫-૯૮