કલાપીનો કેકારવ/હવે આરામ આ આવ્યો!

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પાણીનું પ્યાલું કલાપીનો કેકારવ
હવે આરામ આ આવ્યો!
કલાપી
જન્મદિવસ →


હવે આરામ આ આવ્યો!

કહીં છે એ જિગર મ્હારૂં ? કહીં છે આંસુની ધારા ?
કહીં આનન્દ છે મ્હારો ? સહુ મિજમાન એ પ્યારાં !

સહુ મેમાન બે દીનાં ! હવે ઘર આખરે સૂનું !
ઉપાડું ભાર હું મ્હારો ! મદદ કોની કહીં માંગું ?

દયાના શબ્દનો કાને પડે ભણકાર ના કો દી !
સદાની પાયમાલીના ભર્યા ભણકાર છે આંહીં !

અહાહા ઇશ્ક ! તુંમાં - હા ! બહુ આનન્દ રેલ્યો'તો !
હતો હું ચાહતો ત્યારે ભરી દિલ ખૂબ મ્હાલ્યો'તો !

અરેરે ! ઇશ્ક ! તુંમાં - રે ! ભર્યાં પ્યાલાં ગમીના એ !
હવે તે જાતથી મ્હારી કરૂં સાબીત છું આજે !

મગર છાલાં પડેલું આ જિગર જ્યાં ખૂન ચાલે છે,
“હવે આરામ આ આવ્યો !” કહે ધબકારમાં આજે !

૧૦-૨-૯૭