ગુજરાતની ગઝલો/ચંદા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતની ગઝલો
ચંદા
[[સર્જક:|]]
૧૯૪૩
દીઠી નહીં ! →


ગુજરાતની ગઝલો

નર્મદાશંકર

૧ : ચંદા


આહા ! પૂરી ખીલી ચંદા, શીતળ માધુરી છે સુખકંદા;
પાણી પર તે રહી પસરી, રૂડી આવે લહેર મંદા. આહાο
શશી લીટી રૂડી ચળકે, વીળે હીલે તે આનંદા. આહાο
ઊંચે ભૂરું દીપે આસમાન, વચ્ચે ચંદા તે સ્વચ્છંદા. આહાο
નીચે ગોરી ઠરે નેનાં, રસે ડૂબ્યા નરમદ બંદા. આહાο