ચાબખા/પદ-૩, જોઇ લો જગતમાં બાવારે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← પદ-૨, ભેખ તો ભાવર થકી ભુંડારે ચાબખા
ભોજા ભગત
પદ-૪, ભરમાવી દુનિયાં ભોળીરે →


જોઇ લો જગતમાં બાવારે, ધર્યા ભેખ ધુતિને ખાવા. - ટેક.
જ્યાં પ્રેમદા ઘણી પાણી ભરે, જ્યાં જાય નિત નિત નાવા;
રાંડી છાંડી નારનો નર ઘર ન હોય ત્યારે, બાવોજી બેસે ગાવા રે. જોઇ લો.
લોકનાં છોકરાંને તેડી રમાડે, વળી પરાણે પ્રીત થાવા;
ગૃહસ્થની સ્ત્રી રીસાવી જાય ત્યારે, બાવોજી જાય મનાવારે. જોઇ લો.
રૂપ કરે ને બાવો ધ્યાન ધરે, ભોળા લોકને ભરમાવા;
ભોજો ભગત કહે ભાવેસું સેવે એને, જમપુરીએ જાવારે. જોઇ લો.