ઢાંચાની ચર્ચા:મુખ્ય શ્રેણીઓ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રબંધકશ્રી, કૃપયા અહીંના સર્જકો વિભાગમાં શ્રેણી:અખો ને સામેલ કરવા વિનંતી. અખાનું ઘણું સાહિત્ય હાલ સ્રોત પર છે.--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૫ (IST)

ઉમેરી લીધી. ધ્યાન દોરવા બદ્દલ આભાર--Sushant savla (ચર્ચા) ૨૧:૨૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૫ (IST)