સભ્ય:Sushant savla

વિકિસ્રોતમાંથી


કરવાના કાર્યો[ફેરફાર કરો]

  1. પ્રતિક્રમણ
  2. પરમ દેવનો દેવ
  3. ગર્વ ન કરશો.

ઊપયોગી ફોર્મેટીંગ[ફેરફાર કરો]

પાનાની મધ્યમાં મર્યાદિત પહોળાઈ અને જસ્ટીફાઈડ લખાણ == પૃષ્ઠ:Hind Swaraj.pdf/૩

વિકિપીડિયા પર ગેરહાજર સર્જકો[ફેરફાર કરો]

item itemLabel itemDescription

wd:Q15650213	Preetam Das	Medieval Gujarati poet from India
wd:Q15650223	Dasi Jivan	Medieval Gujarati devotional poet
wd:Q15650249	Narbheram	medieval Gujarati poet from India
wd:Q27943484	Muni Udayaratna	Jain Monk and Poet
wd:Q27955615	Narayan Vishanji Thakkur	Gujarati Writer
wd:Q27955702	Keshav H. Sheth	Gujarati writer
wd:Q27955723	Keshavlal Bhatt	Gujarati writer and poet
wd:Q27967464	Chhotalal Kalidas Travadi	Gujarati writer and poet
wd:Q27967478	Gemal	Gujarati Writer and Poet
wd:Q28955061	Praful Raval	Gujarati poet and writer from India
wd:Q45759755	Sati Loyan	saint poet from Gujarat, India
wd:Q50429568	Krishnalal Mohanlal Jhaveri	Indian writer from Gujarat
wd:Q63061308	Vishanji Chaturbhuj Thakkur	Gujarati writer
wd:Q772969      Mahadev Desai  Writer and Mahatma Gandhi's personal secretary

મહત્ત્વપૂર્ણ પાનાં[ફેરફાર કરો]

Template:Playscript on english wikisource अवग्रह = ऽ

चंद्र बिंदु - वाँ = ँ

વેા

{{block center/s}} {{block center/e}}

આંકડા[ફેરફાર કરો]

ભારતીય વિકિસ્રોતો

લિંક[ફેરફાર કરો]