દીનાનાથની ઢાળો/ઢાળ ૨જી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ઢાળ ૧લી દીનાનાથની ઢાળો
ઢાળ ૨જી
કેશવલાલ ભટ્ટ
ઢાળ ૩જી →


<poem>

અંતર્યામી ક્યાં જશો, નહીં જાવા દૌં હરી રે; હઠથી રાખીશ, હવે મનમંદિરમાં ધરીરે. એ ટેક.

મોહન તમને ઘણા મનાવું, ઘર મેલીને ન ઘટે જાવું, નિર્દય આમ ન થાવું, પ્રભુ પદ વીસરી રે. અંતર૦ ૧

રીઝવવાની રીત ન જાણું, મનગમતી રીતે વરતાણું; મન ગભરાણું, બીજી કાશ કરી કરી રે. અંતર૦ ૨

જેવો તેવો તો એ તમારો, તજવાથી નહીં આવે આરો; દીનાનાથ ઉગારો, રખડ્યો પેટ ભરી ભરી રે. અંતર૦ ૩

અંધ થયો હું અજ્ઞાનપણેથી, પાસે છે પણ ન જડ્યા તેથી; કેશવ થાક્યો એથી, ફોકટ ફરી ફરી રે. અંતર૦ ૪

-૦-