દીનાનાથની ઢાળો/ઢાળ ૪થી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ઢાળ ૩જી દીનાનાથની ઢાળો
ઢાળ ૪થી
કેશવલાલ ભટ્ટ
ઢાળ ૫મી →


<poem>

મારા હાથ પડ્યા છે હેઠા, હરિ હું શું કરૂં રે; શરણે આવ્યો છું કરૂણા કર, કરશો તે ખરૂં રે; એ ટેક.

ક્યાં સંતાયા કુશલ કરાણી, તરણી નટવર જાય તણાણી; ભાઠે હાય ભરાણી, કઇ રીતે તરૂં રે. મારા૦ ૧

થતું હશે શું સમજણ ન પડે, ગોતું પણ માર્ગ મને ન જડે; ભવસાગરના દુઃખ વડે, હ્રદયે ડરૂં રે. મારા૦ ૨

ધરાણીધર શું ધાર્યું મારૂં, રટણ કરૂં છું નિત્ય તમારૂં; આવડું શું અંધારૂં, મરણ વિના મરૂં રે. મારા૦ ૩

સાધન સર્વ ગયા છે ખુટી, કપટી કાળે માર્યો કુટી; બગડ્યાની નહિ બુટી, ઠાકર ક્યાં ઠરૂં રે. મારા૦ ૪

અતિ તાપથી તપી રહ્યો છું, ભાષ્ય કંઠથી અંધ થયો છું; ભુલી ભાન ગયો છું, ધીરજ શું ધરૂં રે. મારા૦ ૫

અદ્ભુત માયા નાથ તમારી, મન વાણી નહીં પોંચે મારી; કેશવ હરિ હારી ફટકેલ થઈ ફરૂં રે. મારા૦ ૬

-૦-