દીનાનાથની ઢાળો/ઢાળ ૫મી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ઢાળ ૪થી દીનાનાથની ઢાળો
ઢાળ ૫મી
કેશવલાલ ભટ્ટ
ઢાળ ૬ઠ્ઠી →


<poem>

મારી લાજ તમારે હાથે, નાથ નિભાવજો રે; દિનાનાથ દયાળ દયા, અદ્ભૂત દર્શાવજો રે. એ ટેક.

સંકટથી સોસાઉં મુરારી, લેજો અંતર્યામી ઉગારી; હવે ગયો છું હારી, બાપ બચાવજો રે. મારી૦ ૧

કર્મ કઠણ માઠા ગ્રહ બેઠા, હાથ પડ્યા છે હમણા હેઠા, પરમેશ્વર ક્યાં પેઠા, પણ પરખાવજો રે. મારી૦ ૨

અહિત અને હિતમાં અણસમજુ, કૃત્યાકૃત્ય વિષે શું સમજું; ભજું તજું શું માધવ, માર્ગ બચાવજો રે. મારી૦ ૩

કેશવ હરિ હેતે સંભારું, પ્રભુ પદ હોય હજી જો પ્યારું; મંગલ કરવા મારૂં, અંગદ આવજો રે. મારી૦ ૪

-૦-