નિત્ય મનન/૧૫-૨-’૪૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ૧૪-૨-’૪૫ નિત્ય મનન
૧૫-૨-’૪૫
ગાંધીજી
૧૬-૨-’૪૫ →


आदमीकी अपनेको धोखा देनेकी शक्ति इतनी है कि वह दूसरोंको धोखा देनेकी शक्तिसे बहुत अधिक है । इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण हरेक समझदार आदमी है ।

१५-२-’४५
 

માણસમાં બીજાને છેતરવાની શક્તિ કરતાં પોતાને છેતરવાની શક્તિ ઘણી વધારે છે. દરેક સમજુ માણસ આ વાતનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે.

૧૫-૨-’૪૫