નિત્ય મનન/૧-૪-’૪૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ૩૧-૩-’૪૫ નિત્ય મનન
૧-૪-’૪૫
ગાંધીજી
૨-૪-’૪૫ →


यह बात छोटे मोटे सबके लिए है ऐसा सोचकर हम सीखें और चलें, या जिंदा होते हुए भी मरें ।

लिखा : ३-४-’४५
१-४-’४५
 

આ વસ્તુ નાના મોટા સૌને માટે છે એમ વિચારીને આપણે શીખીએ ને તે પ્રમાણે ચાલીએ, નહીં તો જીવતા છતાં મૂએલા છીએ.

લખ્યું : ૩-૪-’૪૫
૧-૪-’૪૫