નિહારિકા/એ તે પ્રિય વસન્ત !

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પધારો પિયુ ! નિહારિકા
એ તે પ્રિય વસન્ત !
રમણલાલ દેસાઈ
શું દઈએ ? →


એ તે પ્રિય વસન્ત !


૦ સોરઠ ૦

ફૂલની સાંકળે જગ ગૂંથતી શું
એ તે પ્રિય વસન્ત? ―ફૂલની.
 
હસતી રમતી વનમાં જનમાં
ચાલ લટકન્તી રંજનમાં,
કોકિલ કંઠે, અલિગુંજનમાં
ગાન કરી વિલસત ―કૂલની.

મોહમધુ સચરાચર પાતી;
ભરયૌવન મ્હાલે મદમાતી;
વસન્ત પુષ્પપરાગે ન્હાતી:
કે મુજ પ્રિય હસન્ત?―ફૂલની.