નિહારિકા/ઘંટી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← જીવનનાં તેજ નિહારિકા
ઘંટી
રમણલાલ દેસાઈ
ગુલામોનું ગીત →ઘંટી


૦ ગરબી ૦

મારી ઘંટીને બબ્બે આંખો.
હો ઘંટી મારી ઘમ્મર ઘૂમે, ઘમ્મર ઘૂમે.
મારી ઘંટીને બબ્બે પાંખો.
હો ઘંટી મારી ઘમ્મર ઘૂમે, ઘમ્મર ઘૂમે.

હાં રે એની આંખે જગત ભાસે રૂડું:
હાં રે એની પાંખે જીવનભર ઊંડું.
હો ઘંટી મારી ઘમ્મર ઘૂમે, ઘમ્મર ઘૂમે.

હાં રે એનું ભૂંડું કદી નવ ભાખો;
હાં રે એણે પોષ્યા છે માનવી લાખો.
હો ઘંટી મારી ઘમ્મર ઘૂમે, ઘમ્મર ઘૂમે.

હાં રે ભરી આંખડી એ અમ્મર સોહાગે;
હાં રે એમાં જગની યે ભૂખ બધી ભાંગે.
હો ઘંટી મારી ઘમ્મર ઘૂમે, ઘમ્મર ઘૂમે.

ગાય હૃદય રેલાવતાં ગીત ગભીર રાગે;
હાં રે સૂણી સાહ્યબો સારી રાત જાગે.
હો ઘંટી મારી ઘમ્મર ઘૂમે, ઘમ્મર ઘૂમે.

રાજતી શું માવડીની મૂર્તિ એ થાળે ?
હાં રે ઘસી જાત એ તો પરિયાંને પાળે.
હો ઘંટી મારી ઘમ્મર ઘૂમે, ઘમ્મર ઘૂમે.