નિહારિકા/ગુલામોનું ગીત

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ઘંટી નિહારિકા
ગુલામોનું ગીત
રમણલાલ દેસાઈ
ચાલ્યો તું તો શહેરમાં ! →
ગુલામોનું ગીત


૦ લય - મારે ઘેર આવજો માવા ૦

અરે મારા માલિક બાપુ હો ?
મારે તારે એક જ દાપું;
વિધિએ લલાટે જે છાપ્યું હો !
તેને જીવ જાતાં ન ઉથાપું ―અરે૦

માલિક ! તારી આંખે નિહાળું,
ચા લું તારે પા ય;
મનમાં નહિ સંતાપ જરા,
જીભ ગાણું તારું ગાય ―અરે૦

જોરથી જકડો દેહને, માલિક !
લા ગે ઘ ણે રી બી ક.
થરથરતો એકલડો હું કોની
ઝીલી શકું નહિ ઝીક ―અરે૦

મોજમઝા બધી ભોગવીએ
એ તારા પુણ્યપ્રતાપ;
તારી નજર રખે દૂર કરે !
અમે કરશું ક્યાં મા ને બાપ ? ―અરે૦

ગાળમાં ગમ્મત ! ધોલે શું લગરીક
ફ ટ કા એ વ્યાકુળ;

મીઠી નજર પળવાર મળ્યે, બાપુ !
ચાટું હું પગની ધૂળ —અરે૦

ગાડે જોડ, કે જોતર હળમાં,
પોઠ તણો શો ભાર ?
બે ટંક રાબ કે રોટલો દેજે,
ગા શું તુ જ જ ય કા ૨ —અરે૦

આશ અને અભિલાષમાં એટલું,
કાયમ રહો શિરતાજ !
એક જ એ વર માગું છું, તારે
આશરે કરીએ રાજ —અરે૦