નિહારિકા/જિગર ખાલી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← શું ભાભો તાકી ? નિહારિકા
જિગર ખાલી
રમણલાલ દેસાઈ
રાતલડી →જિગર ખાલી


૦ ગજલ ૦

લય - ક્યા કમાન અબ્રને એક તીર નઝાર મારા

નયનથી દૂર બની !
ખાલી જિગર હાં… ખાલી !
ઊંડો ઊતરું હું કો ઊંડાણે
ર હો કો… ઝા લી ! —નયનથી.

જોઉં સહુ સ્થાનમાં
ઇશાર અલબેલ તારો… !
લઉં હું ચૂમી ત્યાં તો
જાય પ્રિયે ચા…લી ! —નયનથી.

સૂણું તુજ બોલના
ભણકાર મધુર ધીર ધીમા.
ભટકું દિન રેન – મારું
જગત બધું ઠાલી… ! —નયનથી.

પ્રિય મુખ ક્યાં છુપાયું ?
આંખમાંહી ? હૈયે શોધું ?
પડ્યો પડદો કો નાખો
મો ત નો ઉ છા ળી…! —નયનથી.