નિહારિકા/શું ભાભો તાકી ?

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← રસડોલન નિહારિકા
શું ભાભો તાકી ?
રમણલાલ દેસાઈ
જિગર ખાલી →


શું ભાળો તાકી ?


લીલી લીલી જારોમાં લીલે લીલે લૂગડે
રાણી ઊભાં શું ભાળો તાકી ?
રૂઠ્યા રાણો તે જાય હાલ્યા વનવગડે
શોધી શોધીને હું તો થાકી.

રાણીજી જોડું હું પિંજરાળું ગાડલું,
લાવું ડમણી હું ઘૂઘરાળી;
માંડું સરાજમ કાંકરેજી ઘોડલે;
આપું હું માણકી પંખાળી !

મોરલાએ ટહુકીને મારગ ચીંધ્યો,
એની કળા ન રહી ઢાંકી;
તરણે સંતાયે રાણો છૂપ્યા છૂપે નહીં !
રૂસણું રાણી ન રહે સાંખી.