નિહારિકા/નાની શી હોડી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← મુખડે ફૂલ નિહારિકા
નાની શી હોડી
રમણલાલ દેસાઈ
અભિલાષા →


નાની શી હોડી

લય - મારે મોઢે મનાવી

મારી નાની શી હોડી,
ડોલે એ થોડી થોડી,
ઘેરાં વારિને હૈયે એ
નિત્યે રમે— મારી

ધીમી લહેરે સમીર
ચૂમે નાવ તણાં નીર;
આછી હલકે એ નાવ મારી
નાચતી નમે— મારી

ઝરે ચંદ્ર તણાં તેજ,
ગૂંથી તારલાની સેજ,
મારી હોડલી સુએ ને શીળી
ચાંદની ઝમે— મારી

ઊંચી ભેખડો કરાલ,
ખડક ડોકાતા વિશાલ .
હસી નાવ મારી રંગભરી
ફૂદડી ઘૂમે—મારી

કદી સૂર્ય તપી જાય,
અડી મેઘની ઝીંકાય,

ઊઠે આંધી !- એ નાવ તો યે
જલમાં ભમે— મારી

ભર્યાં કાલ તણાં નીર,
નાવ શોધે અમર તીર,
એક આશનાં સુકાન,
વ્હાણવટીને ગમે— મારી