નિહારિકા/નીંદમાં ઝૂલો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ભોળી કુમુદિનીને નિહારિકા
નીંદમાં ઝૂલો
રમણલાલ દેસાઈ
પનઘટ →


નીંદમાં ઝૂલો


૦ ગરબી ૦

ધીમાં ધીમાં મીંચોને મૃદુ નયનો, હો પ્રાણ !
ધીમે નીંદમાં ઝૂલો, નીંદમાં ઝૂલો !

કૂણાં પુષ્પથી ગૂંચ્યાં તમારાં શયનો, હો પ્રાણ !
હાવાં પુષ્પશાં ખીલો, પુષ્પશાં ખીલો !

સકલ સૃષ્ટિમાં સૂર સ્નેહજયનો, હો પ્રાણ !
ધીમે નીંદમાં ઝૂલો, નીંદમાં ઝૂલો !

સાખી ]

સ્નેહ પ્રેર્યાં સ્વપ્નને પુષ્પે પ્રેરી નીંદ;
ચંદ્રકિરણ વરસી રહ્યાં, બિડાયાં અરવિંદ.

સુણો સ્વપ્ન વ્હાલમ કેરી વાતડી, હો પ્રાણ !
ધીમે નીંદમાં ઝૂલો, નીંદમાં ઝૂલો !

કાળી આંખો બનાવી શેં રાતડી ? હો પ્રાણ !
ધીમે નીંદમાં ઝૂલો, નીંદમાં ઝૂલો !

તારી પ્રીતમ જુએ છે હવે વાટડી, હો પ્રાણ !
ધીમે નીંદમાં ઝૂલો, નીંદમાં ઝૂલો !